ΝΕΑ

Αποφάσεις, Γενικά, Νομιμοποίηση
8 Σεπτεμβρίου 2021
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών

Η προσωρινή διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.), σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της στις 25 Αυγούστου 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του καταστατικού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρακτικό ίδρυσης (ιδρυτική πράξη) της Ε.Ο.Α.Α., προσκαλεί τα σωματεία – μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.