ΝΕΑ

Αποφάσεις, Γενικά
3 Σεπτεμβρίου 2021
Εγγραφή Αθλητών – Ε.Ο.Α.Α.

Ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής αθλητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ο.Α.Α.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη πρόσβαση στη διαδικασία είναι η ολοκλήρωση εγγραφής του Σωματείου και η ορθή ανάρτηση όλων των απαραίτητων εγγράφων.