ΝΕΑ

Αποφάσεις, Γενικά
30 Αυγούστου 2021
Μεταγραφική Περίοδος 2021

Με απόφαση της προσωρινής διοίκησης με ημερομηνία 25.8.2021, η περίοδος μεταγραφών (Ελεύθερες μεταγραφές και Αποδεσμεύσεις), θα διεξαχθεί από 5 έως 15 Σεπτεμβρίου 2021. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο αρχείο PDF.