ΝΕΑ

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
26 Αυγούστου 2021
Παράταση τελικής ημερομηνίας υποβολής στο Μητρώο της ΓΓΑ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 3920/25.8.2021 τροποποιήθηκε η με αριθμό 168038/15-4-2021 (ΦΕΚ Β’1593), απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού Αθλητισμού, αναφορικά με την εισαγωγή και επικαιροποίηση των αθλητικών Σωματείων στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση τα Σωματεία που έχουν εγγραφεί στο μητρώο το 2020, πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους έως την 30.9.2021