Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 168038/15-4-2021 (Β΄ 1593) σχετικά με τον καθορισμό, για το έτος 2021, για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων
ΦΕΚ Β 3920, 25.8.2021
25.8.2021
ΦΕΚ
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο
ΦΕΚ 1670/Β/23.04.2021
24.8.2021
ΦΕΚ Χρήσιμα PDF