Ιστορικό

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021, με σκοπό να αναλάβει την καλλιέργεια του αθλήματος του Μπόουλινγκ.

Στην ίδρυση της Ε.Ο.Α.Α. συμμετείχαν είκοσι δύο (22) σωματεία από όλα την Ελλάδα.

Οι κομβικές ημερομηνίες για το Άθλημα του Μπόουλινγκ στην Ελλάδα είναι:

1972 Πρώτη εμφάνιση του Μπόουλινγκ στην Ελλάδα, παράλληλα με την κατασκευή της πρώτης αίθουσας στον Προφήτη Ηλία του Πειραιά, που λειτουργεί ακόμη και σήμερα.

1974 Ιδρύεται ο “Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Μπόουλινγκ” (ΠΑΣΜ) και  αναγνωρίζεται από την Διεθνή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ.

1985 Ιδρύεται η Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ.

2015 Το άθλημα υπάγεται στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.)

2021 Ίδρυση και Αναγνώριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας.